Αι Αθήναι : το αιώνιον ελληνικόν άστυ : λόγος εκφωνηθείς τη 4η Μαΐου 1933 εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών του πανεπιστημίου [με] εντολή της Συγκλήτου επί τη εκατοστή επέτειω από της απελευθερώσεως των Αθηνών από του τουρκικού ζυγού - Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Ε.Κ.Π.Α.), 1934