Αι Αθήναι : το αιώνιον ελληνικόν άστυ : λόγος εκφωνηθείς τη 4η Μαΐου 1933 εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών του πανεπιστημίου [με] εντολή της Συγκλήτου επί τη εκατοστή επέτειω από της απελευθερώσεως των Αθηνών από του τουρκικού ζυγού - Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Ε.Κ.Π.Α.), 1934

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Βολονάκης, Μιχαήλ Δ. (1875-1950)
  4. υπό Μιχαήλ Δ. Βολονάκη τακτικού καθηγητού της Ιστορίας
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Ε.Κ.Π.Α.) [Πανεπιστήμιον Αθηνών], 1934
  6. Αθήνα
  7. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Ε.Κ.Π.Α.)
  8. 17 σελίδες ; 24 εκατοστά
  9. Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Νεοελληνικών Σπουδών "Ανέμη"