Κόλλιας, Ευστράτιος του Φιλίππου (Κούζας)

  1. Person
  2. Male
  3. Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
  4. 1963
  5. Kalivia
  6. Αγγλικά