Κόλλιας, Ευστράτιος του Φιλίππου (Κούζας)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
  4. 1963
  5. Καλύβια
  6. Αγγλικά