Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως Τόμος Γ' - 2η έκδοση. - Αθήνα: Χρ. Γιοβάνης, 1978

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Τρικούπης, Σπυρίδων (1788-1873)
  4. Σπυρίδωνος Τρικούπη
  5. 2η έκδοση
  6. Αθήνα: Χρ. Γιοβάνης, 1978
  7. Αθήνα
  8. Χρ. Γιοβάνης
  9. 398 σελίδες ; 20 εκατοστά
  10. 938.5