Σκουζές, Παναγής (1777;-1847)

Skouzés, Panagḗs (Αγγλική)

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Πρόσωπα με δράση το 1821
 4. 1777 [ή 1776]
 5. Αθήνα
 6. 1847
 7. Αθήνα
 8. Έλληνας
 9. Τραπεζίτης
 10. Ελληνικά
 11. Φιλική Εταιρεία
 12. Οικογένεια Σκουζέ
  • Βιβλιογραφία :

   • Παναγής Σκουζές, Aπομνημονεύματα. H τυραννία του Xατζή-Aλή Xασεκή στην τουρκοκρατούμενη Aθήνα (1772-1796), Kέδρος, 1975.
   • Η Επανάσταση στην Αττική και η απελευθέρωση της Αθήνας : συμβολή στην ιστορία της Αττικής, για την περίοδο της Επανάστασης του 1821 / Πέτρος Ι. Φιλίππου-Αγγέλου, ΑΩ εκδόσεις, Καλύβια 2021.
   • Οι Αθηναίοι και η Αττική στην Επανάσταση του 1821/ Δημήτριος Αλ. Γέροντας, Βιβλιοθήκη του Συλλόγου Αθηνών, Αθήνα, 2018.
   • Ιατορία του Ελληνικού Έθνους ΙΒ' τόμος, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975.
   • Σκουζές, Παναγής, Χρονικό της σκλαβωμένης Αθήνας :στα χρόνια της τυρανίας του Χατζαλή γραμμένο στα 1841 από τον αγωνιστή Παναγή Σκουζέ /παλιό και νέο χειρόγραφο επιμελημένο και αποκαταστημένο από τον Γ. Βαλέτα.Αθήνα :Α. Κολολού,1948.
 13. Hellenic World - Παναγής Σκουζές
  • Ο Παναγής Σκουζές (1777 ή 1776 - 1847) ήταν Έλληνας έμπορος με πολυτάραχο βίο. Στα απομνημονεύματά του διέσωσε την ιστορία των Αθηνών του 18ου αιώνα.

   Ταξίδεψε μέχρι την Αμερική και παρακολούθησε τη ναυμαχία του Τραφάλγκαρ. Απέκτησε μεγάλη περιουσία και επέστρεψε στην Αθήνα πριν το ξέσπασμα της επανάστασης. Αμέσως επιδόθηκε σε αγορές εκτάσεων γης και ακινήτων καθιστώντας τον σε έναν από τους ισχυρότερους άνδρες της εποχής. Το 1820 μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία και το 1822 εκλέχτηκε δημογέροντας της Αθήνας. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες κατά τη διάρκεια της επανάστασης και μάλιστα σ' αυτήν της πολιορκίας της Ακρόπολης από τον Κιουταχή. Μετά την απελευθέρωση επιδόθηκε στο εμπόριο. Ίδρυσε τον Δήμο Αθηναίων. Άνοιξε μάλιστα και δική του τράπεζα, την πρώτη στην Αθήνα, αφού έγινε πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 

   Απεβίωσε στην Αθήνα και γιοι του ήταν οι Γεώργιος και Σπυρίδων Σκουζές.

   Wikipedia