Σαρρής, Νικόλαος (1794-1823)

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Πρόσωπα με δράση το 1821
 4. 1794
 5. Αθήνα
 6. 1823
 7. Αθήνα
 8. Έλληνας
 9. Οπλαρχηγός
 10. Ελληνικά
 11. Αγωνιστές του 1821
  • Ενδεικτική βιβλιογραφία:

   • Η Επανάσταση στην Αττική και η απελευθέρωση της Αθήνας : συμβολή στην ιστορία της Αττικής, για την περίοδο της Επανάστασης του 1821 / Πέτρος Ι. Φιλίππου-Αγγέλου 2021.
   • Οι Αθηναίοι και η Αττική στην Επανάσταση του 1821/ Δημήτριος Αλ. Γέροντας, 2018.
 12. Dictionary of Greek | Ιστορικά ονόματα της Επανάστασης του 1821
  • Αθηναίος οπλαρχηγός, αγωνιστής του 1821. Καταγόταν από την Αθήνα. Επικεφαλής σώματος Αθηναίων πήρε μέρος στη μάχη της Βελίτσας κατά την οποία αιχμαλωτίστηκε αλλά, μετά από λίγο, κατόρθωσε και δραπέτευσε. Όταν γύρισε στην Αθήνα, πιάστηκε από τους οπαδούς του I. Γκούρα και δολοφονήθηκε, επειδή ήρθε σε ρήξη μαζί του για τοπικά ζητήματα.