Πρόσωπα με δράση το 1821 από το Μαρκόπουλο

  1. Συλλογή
  2. Πρόσωπα με δράση το 1821
    • Η αναφορά στα ονόματα που περιλαμβάνει η συλλογή γίνεται στο έργο του Σταμάτη Δημ. Μεθενίτη, "Το Μαρκόπουλο των Μεσογείων: Οδοιπορικό στους αιώνες", στο κεφάλαιο "Μαρκοπουλιώτες αγωνιστές" (σελ. 145-146).