Αντωνίου, Δήμος (17..;-1821)

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Πρόσωπα με δράση το 1821
 4. 17..;
 5. 1821
 6. Αθήνα
 7. Έλληνας
 8. Οπλαρχηγός
 9. Ελληνικά
 10. Φιλική Εταιρεία
  • Ο Δήμος Αντωνίου, υπήρξε μέλος της Φιλικής Εταιρείας που μύησε σε αυτήν πολλούς οπλαρχηγούς στην Αττική, πριν το ξέσπασμα της επανάστασης. Λόγω της ιδιότητας του αυτής, ορίστηκε αρχηγός των επαναστατικών δυνάμεων που κινήθηκαν προς την Αθήνα και την απελευθέρωσαν στις 25 Απριλίου του 1821. Ωστόσο, σκοτώθηκε σε συμπλοκή λίγο καιρό αργότερα, τον Ιούνιο του 1821.