Κανάρης, Κωνσταντίνος (1793-1877)

  1. Πρόσωπο
  2. Πρόσωπα με δράση το 1821
  3. 1793
  4. 02 Σεπτεμβρίου 1877
    • Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός