Καλύβια 1949-1950. Μέρος 1ο

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Video)
 2. Γάμοι περιοχής Καλυβίων
 3. Γκλιάτης, Ηλίας
 4. Αρχειακά τεκμήρια
 5. 1949-1950
 6. Καλύβια
 7. 4:48 λεπτά
 8. 1
 9. Κεντρική Πλατεία Καλυβίων
  • Πρόκειται για το πρώτο μέρος από τις ταινίες του Ηλία Γκλιάτη

 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)