Καλύβια 1949-1950. Μέρος 4ο

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Video)
 2. Κινούμενη εικόνα
 3. Χωριά, συνοικίες, τοποθεσίες, κλπ. περιοχής Καλυβίων
 4. Γκλιάτης, Ηλίας
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. 1949-1950
 7. Καλύβια
 8. 6:45 λεπτά
  • Πρωτότυπο
 9. Κέντρο Καλυβίων
  • Πρόκειται για το τέταρτο μέρος από τις ταινίες του Ηλία Γκλιάτη

 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)