Συχνές Ερωτήσεις

Το ψηφιακό αποθετήριο είναι μία βάση δεδομένων, μία πλατφόρμα στην οποία γίνεται αποθήκευση, διαχείριση και ανάδειξη ψηφιακού περιεχομένου. Η συλλογή των τεκμηρίων συμπεριλαμβάνει από φωτογραφίες, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, μέχρι βίντεο και άλλα έγγραφα, τα οποία είτε προκύπτουν από ψηφιοποίηση των φυσικών τεκμηρίων, είτε υπήρχαν/ υπάρχουν ήδη σε ψηφιακή μορφή. Το συγκεκριμένο ψηφιακό αποθετήριο επίσης, παρέχει συνδέσμους σε άλλες διευθύνσεις για καλύτερη διασταύρωση της πληροφορίας που παρέχεται, ενώ γίνεται διασύνδεση των δεδομένων και των μεταδεδομένων τους με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να παρέχεται όσο το δυνατόν καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την αναζήτηση.

Το Ψηφιακό Αποθετήριο κάνει χρήση της πλατφόρμας ReasonableGraph, λογισμικό ανοιχτού κώδικα οργάνωσης και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου και διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά και λειτουργίες:

 • Καταγραφή και εμπλουτισμό δεδομένων κατευθείαν στο σημασιολογικό μοντέλο
 • Δόμηση και περιγραφή των τεκμηρίων που στηρίζεται στα εννοιολογικά μοντέλα FRBR και FRAD, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο μία ιεραρχική σχέση μεταξύ των βιβλιογραφικών εγγραφών και παρουσιάζοντας στο σύνολό τους τα δεδομένα από τα οποία απαρτίζονται.
 • Ευελιξία στον τρόπο περιγραφής των τεκμηρίων. Ανάλογα με τις ανάγκες της συλλογής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ίδιων των τεκμηρίων, προσαρμόζεται και ο τρόπος που αυτά αποδίδονται.
 • GraphEngine με δυνατότητες λογικού συμπερασμού. Ο τρόπος που δομούνται και αναπαρίστανται τα δεδομένα, κάνοντας χρήση των γλωσσών XML και RDFS, καθώς και η μοντελοποίηση των δεδομένων σε γράφο, καθιστά την πληροφορία αναγνώσιμη και άρα ανακτήσιμη από μηχανές αναζήτησης του Παγκόσμιου Ιστού.
 • Υποστήριξη για ανοικτά και διασυνδεδεμένα δεδομένα. RDFa και RDF/XMl μοντελοποίηση κάθε εγγραφής. Διασύνδεση των δεδομένων, είτε διασυνδέοντας τους διαφορετικούς τύπους δεδομένων μεταξύ τους, είτε προσθέτοντας εξωτερικούς συνδέσμους προκειμένου να συνδεθεί το τεκμήριο με εξωτερική πληροφοριακή πηγή.
 • Παραμετροποιήσιμο UI στις φόρμες εισαγωγής και στις σελίδες εμφάνισης δίνοντας τη δυνατότητα μέσα στο ίδιο περιβάλλον της κάθε καρτέλας που γίνεται η επεξεργασία της εγγραφής, να αναπτύσσονται νέα παράθυρα διαλόγου για εισαγωγή επιπλέον δεδομένων
 • Αναζήτηση με λειτουργία Solr δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη για απλή και σύνθετη αναζήτηση μέσω της επιλογής φίλτρων, σχετικών με τις οντότητες των βιβλιογραφικών εγγραφών, των καθιερωμένων όρων ή των ταξινομιών/ τυπολογιών που έχουν δοθεί.
 • Υποστήριξη για πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας Z39.50, OAI-PMH, web services REST API για διασύνδεση με εθνικούς και διεθνείς συσσωρευτές ψηφιακού περιεχομένου όπως το SearchCalture.gr, τη Europeana κ.ά
 • Ενσωμάτωση bitstream viewers Readium (e-pub e-books), BNLViewer (ALTO XML), mpg4, mp3, κ.ο.κ για την προβολή φωτογραφίας και ανάγνωση πλήρους κειμένου.

Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στα τεχνικά χαρακτηριστικά https://reasonablegraph.org/sites/default/files/rg.tech-specs.pdf

Οι Κατηγορίες του Αποθετηρίου διακρίνονται στις εξής:

 1. Αρχειακό Υλικό: όπου αναδύεται ψηφιοποιημένο το αρχείο του Χρ. Ν. Πέτρου – Μεσογείτη όπως αυτό έχει αρχειοθετηθεί και ταξινομηθεί στους φυσικούς του φακέλους
 2. Πρόσωπα: συγγραφείς, επιμελητές, δημιουργοί, πρόσωπα του Δήμου Σαρωνικού (αιρετοί, δημότες, πολίτες)
 3. Βιβλιογραφικά Έργα: συγκεντρώνονται βιβλία (εξ ολοκλήρου ψηφιοποιημένα ή οι τίτλοι τους), μέρη βιβλίων, ανάτυπα, αυτοτελείς ή περιοδικές εκδόσεις, σχετικά με την ιστορία, τη λαογραφία και τον πολιτισμό του Δήμου Σαρωνικού ή τεκμήρια που ήταν ήδη δημοσιευμένα στο Διαδίκτυο και σχετίζονται με τις προηγούμενες κατηγορίες
 4. Φωτογραφίες/ Οπτικοακουστικό Υλικό: συγκεντρώνονται ψηφιοποιημένες φωτογραφίες όπου κάποιες έχουν συλλεχθεί μέσω πληθοπορισμού (συνεισφοράς από το κοινό), ενώ άλλες ανήκουν στο αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό
 5. Οργανισμοί: συγκεντρώνονται όλοι οι Οργανισμοί που αναφέρονται ή έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της καταλογογράφησης και της τεκμηρίωσης, π.χ. Δήμοι και δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικοί φορείς ή πολιτιστικοί και πνευματικοί σύλλογοι.
 6. Εφημερίδες/ Περιοδικά: συγκεντρώνονται εφημερίδες και περιοδικά από τη Συλλογή της Βιβλιοθήκης, Τοπικός και Πολιτικός Τύπος, τεύχη καθώς και άρθρα τευχών
 7. Φωτογραφίες Οικογενειακού Αρχείου Ιωάννη Σωτ. Λιάπη: περιλαμβάνει φωτογραφίες αλλά και φωτογραφικά φιλμς που τραβήχτηκαν την δεκαετία του '30 και λίγο μετά το '40 από τον ερασιτέχνη φωτογράφο τον Ιωάννη Σωτ. Λιάπη. Τα φιλμς τα οποία είχε στην κατοχή του ο γιός του Γεώργιος Ιωάννη Λιάπης, παραχωρήθηκαν στη Βιβλιοθήκη το Δεκέμβριο του 2021 και κρίνοντας ότι χρειάζονταν συντήρηση λόγω παλαιότητας, η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέβη μέσα στο 2022 σε κατάλληλες ενέργειες για να συντηρηθούν, διασωθούν και κατόπιν ψηφιοποιηθούν
 8. Μνημεία: δίνονται πληροφορίες για ηρώα, προτομές, αφιερωματικές επιγραφές που βρίσκονται σε πλατείες και πάρκα αφιερωμένα σε ανθρώπους  που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ζωή του τόπου
 9. Λοιπά Τεκμήρια: συγκεντρωμένα τεκμήρια εύκολα προσβάσιμα από αυτήν την κατηγορία, προκειμένου να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιαιτερότητές τους.
 10. Εκπαιδευτικές δράσεις: αφορούν δράσεις με Σχολεία και Εκπαιδευτικούς Φορείς του Δήμου Σαρωνικού. Σκοπός να αναδειχτεί η χρήση του Ψηφιακού Αποθετηρίου ως εργαλείο για την γνωριμία των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας γύρω από θέματα τοπικής ιστορίας και πολιτισμού
 11. Σχετικά με το Αποθετήριο: Περιλαμβάνει τεκμήρια που αφορούν στη δημιουργία, περιγραφή και ανάπτυξη του Ψηφιακού Αποθετηρίου.  Εισηγήσεις σε συνέδρια, συνεντεύξεις, διπλωματική εργασία, παρουσιάσεις, ηχογραφήσεις κ.ά.