Αλβανικά, ή, Αι τρεις ζώσαι διάλεκτοι της ελληνικής γλώσσης - Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1903

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Μπέλλος, Λουκάς Γ. (1848-1913)
 4. υπό Λουκά Γ. Μπέλλου, ιατρού βουλευτού Θηβών
 5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εθνικό Τυπογραφείο [Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου], 1903
 6. Αθήνα
 7. Εθνικό Τυπογραφείο
 8. 112 σελίδες ; 22 εκατοστά
 9. Δημοσιεύματα του τμήματος της Δημοσίας Οικονομίας : Υπουργείον Εσωτερικών ; 6.
 10. Αι τρεις ζώσαι διάλεκτοι της ελληνικής γλώσσης
 11. Περιλαμβάνει "Ετυμολογικόν λεξικόν της αλβανικής διαλέκτου" : σ. [73]-112.