Αλβανικά, ή, Αι τρεις ζώσαι διάλεκτοι της ελληνικής γλώσσης - Ανατύπωση. - Αθήνα: Εκδόσεις Κουλτούρα, 2008

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Μπέλλος, Λουκάς Γ. (1848-1913)
 4. υπό Λουκά Γ. Μπέλλου, ιατρού βουλευτού Θηβών
 5. Ανατύπωση
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Κουλτούρα, 2008
 7. Αθήνα
 8. Εκδόσεις Κουλτούρα
 9. 112 σελίδες ; 24 εκατοστά
 10. 978-960-8431-28-7
 11. Αι τρεις ζώσαι διάλεκτοι της ελληνικής γλώσσης
 12. Περιλαμβάνει "Ετυμολογικόν λεξικόν της αλβανικής διαλέκτου" : σ. [73]-112.
  • Παιδιόθεν και εξ απαλών ονύχων, ου μην αλλά και πατρόθεν και από πάππου και των άλλων προγόνων, την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρώμεν επαρχίαν ελληνικήν, ως και την Ήπειρον και Μακεδονίαν και Θράκην και Μικράν Ασίαν, τους δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους και ελληνικωτάτους, ώσπερ και τους Κρήτας και Κυπρίους, με ταύτην μόνον την διαφοράν, ότι χρώνται κατ' οίκον ιδία διαλέκτω, καθάπερ οι Τσάκωνες. [...] (Από την έκδοση)