Σύλλογος Αρβανίτικου Πολιτισμού Άνω Λιοσίων "Η Γρίζα" [Συγγραφέας]. Μνήμες από το λιοσώτικο πανηγύρι

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Δευτερεύουσες βιβλιογραφικές πηγές
  3. 1995
  4. Ελληνικά
  5. Αρβανίτες -- Κοινωνική ζωή και έθιμα | Πανηγύρια
  6. Σύλλογος Αρβανίτικου Πολιτισμού Άνω Λιοσίων "Η Γρίζα"
  7. Βιβλιογραφικά έργα (Συλλογικά)
  8. Φυλή | 'Ανω Λιόσια