Βιβλιογραφικά έργα (Συλλογικά)

  1. Είδος
  2. Μορφές έργων
  3. Ελληνικά
    • Στη μορφή «Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα» εντάσσονται έργα που δημιουργήθηκαν από μια ομάδα φυσικών προσώπων (πάνω από 3 άτομα) και περιέχουν: (α) συλλογές αυτόνομων βιβλιογραφικών έργων, (β) διαφορετικές συμβολές σε ένα ενιαίο έργο, όπως οι εισηγήσεις σε ένα συνέδριο (γ) συλλογές άρθρων. Τα έργα αυτά δημοσιεύτηκαν ως αυτόνομες μονογραφίες. Για να ενταχθεί ένα έργο σε αυτή την κατηγορία πρέπει να έχει έκταση πάνω από 16 σελίδες.