Μνήμες από το λιοσώτικο πανηγύρι - 2η έκδοση. - Αθήνα: Σύλλογος Αρβανίτικου Πολιτισμού Άνω Λιοσίων "Η Γρίζα"-Δήμος Λιοσίων, 2008

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Σύλλογος Αρβανίτικου Πολιτισμού Άνω Λιοσίων "Η Γρίζα"
  4. Σύλλογος Αρβανίτικου Πολιτισμού ´Ανω Λιοσίων "Η Γρίζα"
  5. 2η έκδοση
  6. Αθήνα: Σύλλογος Αρβανίτικου Πολιτισμού Άνω Λιοσίων "Η Γρίζα", Δήμος Λιοσίων, 2008
  7. Αθήνα
  8. Σύλλογος Αρβανίτικου Πολιτισμού Άνω Λιοσίων "Η Γρίζα" | Δήμος Λιοσίων
  9. 15 σελίδες : φωτογραφίες ; 21 εκατοστά