Μπίρης, Κώστας Η. (1899-1980) [Συγγραφέας]. Εποίκισις Αρβανιτών στην Καρυστία και στην Αττική

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Δευτερεύουσες βιβλιογραφικές πηγές
  3. 1958
  4. Ελληνικά
  5. Αρβανίτες | Αρβανίτες -- Ελλάδα -- Αττική | Αρβανίτες -- Ελλάδα -- Εύβοια
  6. Μπίρης, Κώστας Η. (1899-1980)
  7. Βιβλιογραφικά έργα (Μονογραφίες)
  8. Αττική | Εύβοια