1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. 1899
 4. Κάιρο
 5. 1980
 6. Αρχιτέκτων | Λαογράφος
  • Ο Κώστας H. Μπίρης (1899 - 9 Δεκεμβρίου 1980)[1] ήταν Έλληνας αρχιτέκτονας, πολεοδόμος και λαογράφος.

   Βιογραφία

   Το 1966 ο Δήμος Αθηναίων, αναγνωρίζοντας την προσφορά του Κώστα Μπίρη στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της πόλης, του πρότεινε και τύπωσε δημοσία δαπάνη το βιβλίο του Αι Αθήναι: Από τον 19ον εις τον 20ον αιώνα, στο οποίο παρουσιάζονται αποσπάσματα από προηγούμενες μελέτες του μαζί με επιπλέον αναλύσεις για κτίρια και περιοχές των Αθηνών. (Σημείωση: τα πρακτικά της συνεδρίασης, υπάρχουν ως εισαγωγή στην πρώτη έκδοση του βιβλίου)

   Βιβλία, μελέτες και πονήματα

   • 1933, Τα πρώτα σχέδια των Αθηνών: ιστορία και ανάλυσίς των
   • 1940, Αι εκκλησίαι των παλαιών Αθηνών
   • 1942, Οι γύφτοι : μελέτη λαογραφική και εθνολογική
   • 1945, Τοπωνυμικά των Αθηνών
   • 1946, Σχέδιον ανασυγκροτήσεως της Πρωτευούσης
    • περιέχει το σχέδιο για την δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου στις περιοχές Ακροπόλεως, Πλάκας, Δημοσίου Σήματος, Ιεράς Οδού.
   • 1952, Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου: αι σχολαί, οι καθηγηταί, οι ευεργέται, τα κτιρία
   • 1954, Ρώμ και γύφτοι: εθνογραφία και ιστορία των τσιγγάνων
   • 1957, Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου: μέχρι της ιδρύσεως των ανωτάτων σχολών
   • 1959, Τα Αττικά του Εβλιά Τσελεμπή: αι Αθήναι και τα περίχωρα των κατά τον 17ον αιώνα
   • 1960, Αρβανίτες οι Δωριείς του νεότερου Ελληνισμού: ιστορία των Ελλήνων Αρβανιτών
   • 1962, Ο Απόστολος Παύλος εν Αθήναις
   • 1966, Αι Αθήναι: Από τον 19ον εις τον 20όν αιώνα
   • 1971, Αι Τοπονυμίαι της Πόλεως και των Περιχώρων των Αθηνών - Η Μετονομασία των Οικισμών
   Wikipedia