Γκίκας, Γιάννης Π. (1930-2000) [Συγγραφέας]. Οι Αρβανίτες και το αρβανίτικο τραγούδι στην Ελλάδα : έρευνα στην νότια Εύβοια

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Δευτερεύουσες βιβλιογραφικές πηγές
  3. 1978
  4. Ελληνικά
  5. Αρβανίτικος πολιτισμός | Αρβανίτικα τραγούδια | Αρβανίτες -- Ελλάδα
  6. Γκίκας, Γιάννης Π. (1930-2000)
  7. Βιβλιογραφικά έργα (Μονογραφίες)
  8. Εύβοια