Ερευνητικά έργα

  1. Είδος
  2. Τυπολογίες έργων
  3. Ελληνικά
    • Στην τυπολογία έργου «Ερευνητικά έργα» εντάσσονται βιβλιογραφικά έργα (μονογραφίες, άρθρα, συμβολές, κλπ) που δημιουργήθηκαν από πρόσωπα που διερευνούν και εξιστορούν το θέμα του έργου τους χωρίς να ακολουθούν τη  μεθοδολογία των επιστημονικών έργων.