Το Σούνιο [1801-2/1806]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έργο τέχνης 2D)
 2. Εικόνες της ιστορίας
 3. Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο
 4. 1801-2/1806
 5. Gell, William, Sir (1777-1836)
 6. Εικονογραφικά έργα
 7. Προεπαναστατική περίοδος
 8. Υδατογραφία ; 0,195 x 0,34 μέτρα
 9. Μουσείο Μπενάκη. Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού
  • Πρωτότυπο
 10. Το Σούνιο