Ετήσια εκδήλωση μνήμης και τιμής των Πεσόντων Μαρουσιωτών κατά την Επανάσταση του 1821

  1. Γεγονός
  2. Επετειακές εκδηλώσεις
  3. Εκδηλώσεις ανατροφοδότησης της μνήμης
  4. 24 Μαρτίου 2014
  5. Δήμος Αμαρουσίου | Σύλλογος Αθμονέων
  6. Ελληνικά
    • Ετήσιο Μνημόσυνο των Πεσόντων Μαρουσιωτών κατά την Επανάσταση του 1821 που διοργανώνεται ανελλιπώς από τον παλαιότερο σύλλογο της κοινότητας,«Αθμονέων» και τον Δήμο Αμαρουσίου.