1. Γεγονός
  2. Πολεμικό γεγονός
  3. 1821
  4. 1830
  5. Ελλάδα
  6. Ελληνικά
    • Η Ελληνική Επανάσταση ή Επανάσταση του 1821 ήταν η ένοπλη εξέγερση την οποία διεξήγαγαν επαναστατημένοι Έλληνες εναντίον του οθωμανικού στρατού με σκοπό την αποτίναξη της οθωμανικής κυριαρχίας και τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.

      Wikipedia