Μποσταντζόγλου, Μέντης (1918-1995)

  1. Πρόσωπο
  2. Βοσταντζόγλου, Χρύσανθος [Πραγματικό όνομα] | Μποστ [Ψευδώνυμο]
  3. Άνδρας
  4. 23 Μαίου 1918
  5. Κωνσταντινούπολη
  6. 13 Δεκεμβρίου 1995
  7. Αθήνα
  8. Έλληνας
  9. Ζωγράφος | Σκιτσογράφος
  10. Ελληνικά