Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος (1815-1891)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 01 Ιανουαρίου 1815
  4. Κωνσταντινούπολη
  5. 14 Απριλίου 1891
  6. Αθήνα
  7. Έλληνας
  8. Καθηγητής Πανεπιστημίου
  9. Ιστορία
  10. Ελληνικά