Φωτογραφία από πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής [1962-5-4]