Φωτογραφία από μοίρασμα κορμπάνι (στιφάδου) στο Πανί [1991]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. 1991
 3. Πάνειο Όρος (Πανί) | Ζωοδόχος Πηγή Καλυβίων
 4. Γιορτή Ζωοδόχου Πηγής
 5. 15 x 10
 6. Οικογενειακό Αρχείο Σωτηρίας Φιλίππου
 7. 2-2023
 8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
  • Πρωτότυπο
  • Μάγειρες ο Στέφανος Βασ. Φιλίππου και ο Αθανάσιος Κόλλιας