Φωτογραφία προετοιμάζοντας το κορμπάνι παραμονή της γιορτής [1991-4-12]