Φωτογραφία από την προετοιμασία του στιφάδου

  1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Πάνειο Όρος (Πανί) | Ζωοδόχος Πηγή Καλυβίων
  3. Γιορτή Ζωοδόχου Πηγής
  4. Οικογενειακό Αρχείο Σωτηρίας Φιλίππου
  5. 2-2023
  6. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
    • Πρωτότυπο