1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ1.Φ1.001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 1936 [[1936]]
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Εκπαιδευτικά τεκμήρια
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 4 σελίδες
  • Πρωτότυπο