Λαγογιάννη, Παναγιώτα Αθ.

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
  4. Δημόσια Εμπορική Σχολή Πειραιά