Απάντηση Ιωάννη Τζαβέλλα σε ερωτηματολόγιο Χ. Πέτρου-Μεσογείτη [1936-12-20]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ1.Φ1.044
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 20 Δεκεμβρίου 1936
 8. Τζαβέλλας, Ιωάννης
 9. Πειραιάς
 10. Εκπαιδευτικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο