Απάντηση Κωνσταντίνου Μαδεράκη σε ερωτηματολόγιο Χ. Πέτρου-Μεσογείτη [1937]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ1.Φ1.050
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 1937
 8. Μαδεράκης, Κωνσταντίνος
 9. Εκπαιδευτικά τεκμήρια
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 3 σελίδες
  • Πρωτότυπο