Απάντηση του Χ. Πέτρου-Μεσογείτη σε ερωτηματολόγιο "Περί των ζητημάτων της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως" [1936-01-19]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ1.Φ4.001
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 19 Ιανουαρίου 1936
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Αθήνα
 10. Εκπαιδευτικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 11 σελίδες
  • Πρωτότυπο