Έκθεση του Χ. Πέτρου-Μεσογείτη "Περί των χάλκων αντικειμένων των ευρεθέντων παρά την Φαιστόν"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ1.009
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Επαγγελματικά τεκμήρια
 9. Φαιστός
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 1 σελίδες
  • Πρωτότυπο