1. Τρίπολις (Ελληνική)
  2. Ελληνικά
  3. 2--49522
    • πόλη της Ελλάδας στην Πελοπόννησο