Γεωργακόπουλος, Κωνσταντίνος (1890-1973)

Georgakopoulos, Konstantinos (Αγγλική)

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 4. 26 Δεκεμβρίου 1890
 5. Τρίπολη
 6. 26 Ιουλίου 1973
 7. Αθήνα
 8. Έλληνας
 9. Δικηγόρος
 10. Πολιτική
 11. Ελλάδα. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων