1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
  4. 26 Δεκεμβρίου 1890
  5. Τρίπολη
  6. 26 Ιουλίου 1973
  7. Αθήνα
  8. Έλληνας
  9. Δικηγόρος
  10. Πολιτική
  11. Ελλάδα. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων