1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μπαμπούνης, Χάρης Ν.
  4. Μπαμπούνης, Χάρης Ν.
  5. Καλύβια: Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων, 1993
  6. Καλύβια
  7. Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων
  8. 265 σ. ; 24 εκ.
  9. Αντικριστές σελίδες στα αρβανίτικα και ελληνικά
  10. 370.9209495
  11. 370 ΕΠΙ