Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τη Νομαρχία Ηρακλείου με θέμα "Ενημέρωση σχετικά με την καταστροφή αρχαιοτήτων από χωρικούς λόγω άγνοιας" [1937-11-29]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ4.005
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 29 Νοεμβρίου 1937
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Νομαρχία Ηρακλείου
 10. Ηράκλειο
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 3 σελίδες
  • Πρωτότυπο