1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής
 4. Βεκρής, Λευτέρης | Σύρμου, Ευανθία
 5. Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής
 6. Παιανία: Συμβολή - Επιμορφωτικός Σύλλογος Παιανίας, 1994
 7. Παιανία
 8. Συμβολή - Επιμορφωτικός Σύλλογος Παιανίας
 9. 456 σ. : 24 εκ.
 10. 1105-7939
 11. Περιέχονται περιλήψεις των εισηγήσεων στην αγγλική γλώσσα
 12. Ανακοινώσεις (με τη σειρά που παρουσιάστηκαν στην Επιστημονική Συνάντηση)
 13. 938.911
 14. 938.911 ΕΠΙ