Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς το Υπουργείο Παιδείας με θέμα "Αναφορά γνωματεύσεως περί του μέλλοντος να πωληθή εις τον Κ. Πολιτάκη οικόπεδον του Δημοσίου" [1937-12-27]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ4.008
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 27 Δεκεμβρίου 1937
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Ελλάδα. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 10. Επαγγελματικά τεκμήρια
 11. Ηράκλειο | Γιανελίκ Βίγλα
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο