Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τη Νομαρχία Ηρακλείου "Εμπιστευτικόν σχετικά με χάρτη κλίμακας 1/100.000 περιλαμβάνοντα τον Νομό Ηρακλείου σχεδιασμένο το 1906 από τον Άγγλο αξιωματικό W.D. Downel" [1938-02-06]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ4.012
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 06 Φεβρουαρίου 1938
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Νομαρχία Ηρακλείου
 10. Ηράκλειο
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Ηράκλειο (Νομός)
 13. Δακτυλογραφημένη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο