Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τον Πρόεδρον της Κοινότητας Ιεράπετρας με θέμα "Μέτρα προστασίας αρχαιολογικής συλλογής" [1938-04-23]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ4.034
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 23 Απριλίου 1938
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Κοινότητα Ιεράπετρας
 10. Ηράκλειο
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Ιεράπετρα
 13. Δακτυλογραφημένη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο