Φιλαδελφεύς, Αλέξανδρος (1866-1955)

Philadelpheus, Alexander (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
  4. 1866
  5. Αθήνα
  6. 1955
  7. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο