1. Έννοια
  2. Ελληνικά
  3. Αγιογραφίες -- Αττική -- 18ος αιώνας