Πέτρου, Δήμητρα [Συγγραφέας]. The Composition of the Last Judgement in two ThirteenthCentury Fresco Ensembles at Mesogaia, Attica

  1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  2. 2016
  3. Αγγλικά
  4. Εκκλησίες -- Μεσόγεια | Βυζαντινά μνημεία | Μεσόγεια -- Εκκλησίες (κατάλογος) -- Βυζαντινή περίοδος (4ος-15ος αιώνας μ.Χ.)
  5. Πέτρου, Δήμητρα
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. Πύργοι (Εννέα Πύργοι) | Κουβαράς
  8. Άγιος Γεώργιος Κουβαρά | Άγιος Πέτρος Καλυβίων
  9. Δευτέρα Παρουσία | Αγιογραφίες
  10. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944) [Συγγραφέας]. Αρχαιολογικά, Ιστορικά, φιλολογικά