Αναφορά Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Περί τινών εισιτηρίων των περιηγητών του ατμ/ου "Ελλάς"" [1938-09-04]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ2.Φ4.053
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 04 Σεπτεμβρίου 1938
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Επαγγελματικά τεκμήρια
 10. Κνωσός
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο