Γιαμαλάκης, Στυλιανός

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 4. 1899
 5. Ηράκλειο
 6. 1962
 7. Έλληνας
 8. Ιατρός
 9. Πολιτική
 10. Ελληνικά
 11. Κόμμα Φιλελευθέρων
  • Ο Στυλιανός Γιαμαλάκης (1899-1962) ήταν γιατρός και είχε εκλεγεί βουλευτής των Φιλελευθέρων. Μετά την κατοχή εκλεγόταν δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ηρακλείου. Στις ένοπλες εμφύλιες συγκρούσεις που γίνονταν στην περιοχή του Ηρακλείου, μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς, προσπάθησε να παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο για να αποτραπεί η γενίκευση του εμφυλίου, χωρίς όμως να το καταφέρει.

   Είχε ειδικό ενδιαφέρον για τα αρχαιολογικά ζητήματα. Λίγο πριν το θάνατό του δώρισε τη σημαντική αρχαιολογική του συλλογή στο κράτος.

   Πηγή